قلم خونگیری اکیوچک

اخبار

کنگره و همایش
کنگره و همایش

مشارکت در نمایشگاه جانبی بیست و ششمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران     شرکت درمان یاب سلامت پویا در بیست و ششمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران که در تاریخ 18-15 اردیبهشت ماه 1394 بمدت چهار روز در سالن همایش های رازی...

1394/06/21
معرفی دستگاه پمپ انسولین
معرفی دستگاه پمپ انسولین

معرفی محصول جدید پمپ انسولین   محصول جدید پمپ انسولین Accu-Chek Combo طی کنگره متخصصین داخلی که در تاریخ 15 الی 18 اردیبهشت در سالن همایشهای رازی برگزار گردید، با حضور Dr. Ralph Zeigler اندوکراینولوژیست و دیابتولوژیست از آلمان معرفی گردید. این معرفی...

1394/06/21