قلم خونگیری اکیوچک

معرفی دستگاه پمپ انسولین

تاریخ مقاله: 1394/06/21  |  کد مقاله: 4

معرفی محصول جدید پمپ انسولین

 

پمپ انسولین

محصول جدید پمپ انسولین Accu-Chek Combo طی کنگره متخصصین داخلی که در تاریخ 15 الی 18 اردیبهشت در سالن همایشهای رازی برگزار گردید، با حضور Dr. Ralph Zeigler اندوکراینولوژیست و دیابتولوژیست از آلمان معرفی گردید.

این معرفی بدنبال ارائه تحقیقات انجام شده توسط Dr. Zeigler و تیم ایشان در بررسی کارآیی پمپ انسولین در ارتباط با محاسبه گر بولوس پمپ (Bolus advisor) در بیماران انجام شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در این راستا شرکت درمان یاب سلامت پویا جهت معرفی بیشتر این محصول به علاقمندان و نیز رفع بهامات احتمالی پزشکان برنامه آموزشی در روز دوم کنگره که روز سمپوزیوم دیابت بوده است در هتل هما برگزار نمود که طی آن مدیر عامل شرکت درمان یاب سلامت پویا، آقای مهندس شفیعی به معرفی تاریخچه ای از شرکت Roche و محصولات آن و نیز معرفی گروه شرکتهای درمان یاب سلامت پرداخت. سپس Dr. Zeigler بدنبال ارائه نتایج چند پژوهش در ارتباط با پمپ انسولین Accu-Chek Combo به سوالات حضار پاسخ دادند.