مطالب مرتبط با این صفحه

قلم خونگیری اکیوچک

رژیم غدایی بیماران دیابتی

رژیم غذایی بیماران دیابتی

 

Diet for Diabetics

 

افراد مبتلا به دیابت باید کنترل بیشتری بر روی تغذیه خود داشته باشند زیرا رژیم غذایی بر روی میزان قند خون خون افراد مبتلا تاثیر به سزایی د ارد.

افراد مبتلا به دیابت با داشتن برنامه غذایی مناسب می توانند به رژیم غذایی مناسب خود دست یابند. رژیم غدایی مناسب می تواند تاثیر چشمگیری بر میزان قند خون شما داشته باشد.افراد مبتلا به دیابت با مشورت با پزشک خود و یادگیری در مورد رژیم های مختلف افراد دیابتی،می توانند تجربه ای لذت بخش از برنامه ریزی وعده غدایی خود داشته باشند.

اغلب مواد غذایی پس از صرف و قبل از اینکه وارد جریان خون شوند، به قند ( گلوکز) تبدیل می شوند. انسولین به حرکت و انتقال گلوکز به سوی سلولهای بدن ( از مغز تا عضلات) کمک می کند تا به انرژی مورد نیاز بدن تبدیل شوند.بدون وجود انسولین، گلوکز راهی برای ورود به سلولهای بدن پیدا نمی کند و در جریان خون باقی می مانند و باعث افزایش قند خون میشوند.

زمانیکه شما غذا میل می نمایید،در واقع به بدن خود سوخت می رسانید. به همین جهت بعد ازصرف غذا میزان قند خون افزایش می یابد. در اینصورت افراد مبتلا به دیابت نیاز به مصرف انسولین و یا قرص در نزدیکی زمان صرف غذا دارند تا انسولین وارد شده،قند خون را به سوی سلولهای بدن راهی کند تا از آنها برای تولید انرژی مورد نیاز بدن استفاده کنند. داشتن یک رژیم غذایی مناسب می تواند نقش اساسی و کلیدی را درکنترل میزان قند خون افراد داشته باشد.