عوارض ناشي از ديابت

عوارض ناشی از دیابت

 

 Complications of Diabetes /عوارض ناشی از دیابت

 

بالا بودن مداوم قند خون مي تواند باعث آسيب برخي اعضاي بدن شود البته با مطالعات متعدد ثابت شده است که کنترل دقيق قند خون مي تواند از پيدايش يا پيشرفت اين عوارض جلوگيري نمايد. اعضايي که ممكن است بیشتر براثر ديابت آسيب ببيند عبارتنداز:

چشم

قند خون بالا سبب پيدايش آسيب در شبكيه چشم ها مي گردد.اگر آسيب شبكيه چشم به سرعت درمان نشود باعث کاهش قدرت ديد و حتي نابينايي مي گردد.حتماً بايد حداقل سالي يك بار براي معاينه دقيق چشم هايتان به چشم پزشك مراجعه کنيد تا در صورت لزوم با در مان به موقع آسيب هاي شبكيه،از نابينايي پيشگيري شود


كليه


کليه عضو حساسي است که در برابر بيماري ديابت بسيار آسيب پذيراست .امروزه بيماري کليوي ناشي از ديابت از شايعترين علل نياز به انجام دياليز در ايران است.شما بايد با مراجعه به مراکز درماني، فشارخون وکارکرد کليه هايتان رابه طور منظم بررسي نماييد. فشارخون بالا باعث تسريع در تخريب کليه ها مي شود.آزمايش ادرار نيز يكي از شيوه هاي آسان ولي مهم در ارزيابي کارکرد کليه هاست.


قلب


در مبتلايان به ديابت به دليل وجود اختلال در سوخت وساز قندها وچربي ها احتمال آسيب رگ هاي تغذيه کننده عضله قلب و سرعت پيشرفت اين آسيب ها ممكن است بيش از ديگر افراد جامعه باشد.آسيب رگ هاي فوق موجب قطع خونرساني به عضله قلب وپيدايش دردهاي سينه و درموارد شديدتر سكته هاي قلبي و مغزي مي شود.با رعايت نكات زيرمي توان از ايجاد اين آسيب ها پيشگيري کرد:

  • ترك سيگار (در جلوگيري از پيشرفت عوارض قلبي وعروقي بسيار مهم است)
  • کاهش وزن (در صورت اضافه وزن)
  • کاهش ميزان چربي رژيم غذايي (به ويژه چربي هاي اشباع شده)
  • انجام ورزش هاي منظم
  • نگاه داشتن فشارخون درمحدوده طبيعي

پاها


آسيب رگ هاي خوني براثر بيماري ديابت باعث کاهش جريان خون در پاها مي گردد.همچنين سبب آسيب اعصاب حسي پاها مي شود، در نتيجه حساسيت پاهاي شما نسبت به محرک هاي دردناك يا گرما وسرما به تدريج کاهش مي يابد.اين دو گونه آسيب (رگ ها واعصاب) پاهاي شما را مستعد زخم هايي مي کند که ممكن است در مراحل ابتدايي متوجه وجود آن ها نشويد.