شیوه زندگی

عوارض ناشي از ديابت
عوارض ناشي از ديابت

عوارض ناشی از دیابت     بالا بودن مداوم قند خون مي تواند باعث آسيب برخي اعضاي بدن شود البته با مطالعات متعدد ثابت شده است که کنترل دقيق قند خون مي تواند از پيدايش يا پيشرفت اين عوارض جلوگيري نمايد. اعضايي که ممكن است بیشتر براثر ديابت آسيب...

1394/06/22
اهمیت ورزش در دیابت
اهمیت ورزش در دیابت

اهمیت ورزش در  دیابت     انجام فعاليت هاي ورزشي منظم نقشي اساسي در کنترل و بهبود ديابت دارد. در واقع افراد مبتلا به دیابت با انجام ورزش به صورت شگفت آوری می توانند قند خون خود را کنترل نمایند. به طور کلی ورزش حساسیت بدن به انسولين را افزايش مي...

1394/06/22
رژیم غدایی بیماران دیابتی
رژیم غدایی بیماران دیابتی

رژیم غذایی بیماران دیابتی     افراد مبتلا به دیابت باید کنترل بیشتری بر روی تغذیه خود داشته باشند زیرا رژیم غذایی بر روی میزان قند خون خون افراد مبتلا تاثیر به سزایی د ارد. افراد مبتلا به دیابت با داشتن برنامه غذایی مناسب می توانند به رژیم...

1394/06/22